BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ NĂM 2017 

 

NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ MIỀN BẮC
Công ty cổ phần CHM

Số: 10/2017/Price/CHM
Bảng báo giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2017

STT Mã spTên SPQuy cáchĐVT  Trọng LượngGiá Bán
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 - BÁNH TRĂNG VÀNG CAO CẤP
1 KC  Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang + Hộp Trà Oolong 50gr 03 hộp / kiện Hộp  6x180gr 3,200,000
 2 BK  Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc + Hộp Trà Oolong 100gr  02 hộp / kiện  Hộp  6x200gr  2,100,000
 3 HKD   Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ) + Hộp Trà Oolong 100gr  05 hộp / kiện  Hộp  4x200gr  1,250,000
 4 HKV  Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng)+ Hộp Trà Oolong 100gr  05 hộp / kiện  Hộp  4x200gr 1,250,000
 5  PLH6  Trăng Vàng Pha Lê Trường Phúc (Hồng)  06 hộp / kiện  Hộp  6x120gr  850,000
 6 PLX8  Trăng Vàng Pha Lê Toàn Phúc Xanh Dương   05 hộp / kiện Hộp   6x120gr  1,050,000
 7 PLX6  Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh)  06 hộp / kiện  Hộp  6x120gr  850,000
 8  HNC  Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành (Cam)  08 hộp / kiện  Hộp  4x160gr  600,000
 9 HNT   Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (Tím)  08 hộp / kiện  Hộp  4x160gr  600,000 
 10  HND

 Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ)

 08 hộp / kiện  Hộp  4x200gr  750,000
11 HNV

Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (Vàng)

08 hộp / kiện  Hộp   4x200gr  750,000
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 - BÁNH NƯỚNG 4 Trứng ( 800GR)
12  B4 Bào ngư 4 (Trứng)   Cái 800gr  470,000
13  64 Đậu Xanh Hạt Dưa (4 Trứng)   Cái 800gr   300,000 
14  44 Lạp Xưởng Ngũ Hạt (4 Trứng)   Cái 800gr   320,000
15  34 Jambon Xá Xíu (4 Trứng)    Cái 800gr  360,000
16  24 Gà Quay Sốt XO (4 Trứng)   Cái 800gr   380,000
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 - BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (250GR)
 17  B  Bào ngư (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  160,000
18   R  Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  93,000
19   M   Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  93,000
20   L  Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  93,000
21   T  Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  100,000
22   A  Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 250g     Cái  250gr  120,000
23   C  Cốm dừa hạt dẻ (0 trứng) (mới)   Cái 250gr 100,000
24   7  Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  93,000
25   6  Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  93,000
26   5  Hạt Sen Dừa Tươi (2 Trứng ĐB)     Cái  250gr  93,000
27   4  Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 Trứng ĐB)     Cái  250gr  110,000
28   3  Jambon Xá Xíu (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  120,000
 29  2  Gà Quay Sốt XO (2 Trứng ĐB)    Cái  250gr  120,000
      BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 - BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ( 210 GR)
 30  B2  Bào ngư (2 Trứng)    Cái  210gr  135,000
31   R2  Đậu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng    Cái  210gr  80,000
32   M2  Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng      Cái  210gr  85,000
33   L2  Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng    Cái  210gr  85,000
34   T2  Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng    Cái  210gr  88,000
35   A2  Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 2 Trứng    Cái  210gr  110,000
36  C2  Cốm dừa hạt dẻ 0 trứng (mới)   cái 210gr 88,000
37   72  Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng    Cái  210gr  80,000
38   62  Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng     Cái  210gr  80,000
39  52   Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng    Cái  210gr  85,000
40  42   Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng    Cái  210gr  100,000
41  32   Jambon Xá Xíu 2 Trứng    Cái  210gr  100,000
42 22  Gà Quay Sốt X.O (2 Trứng)    Cái  210gr  115,000
     BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 - BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150GR)
 43  SR1  Sầu Riêng 1 Trứng    Cái  150gr  53,000
44  60  Custard 1 trứng (mới)    Cái  150gr  58,000
45  R1   Đậu Đỏ Kiểu Nhật 1 Trứng     Cái   150gr  53,000
46  M1   Khoai Môn 1 Trứng     Cái   150gr  53,000
47  L1  Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng    Cái  150gr  53,000
48  T1  Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng    Cái  150gr  55,000
49  A1  Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 1 Trứng.    Cái  150gr  67,000
50  71  Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng     Cái  150gr  53,000
51  61   Đậu Xanh 1 Trứng    Cái  150gr  53,000
52  51  Hạt Sen 1 Trứng    Cái  150gr  53,000
53  41  Lạp Xưởng Ngũ Hạt 1 Trứng    Cái  150gr  62,000
54  31  Thập cẩm Jambon 1 Trứng     Cái  150gr  67,000
 55 21  Gà Quay Jampon (1 Trứng)    Cái  150gr  67,000

     BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 -  BÁNH XANH (BÁNH CHAY)

56  XMD  Mè Đen Hạt Dưa - Bánh Xanh    Cái   150gr  62,000
57   XDX  Đậu Xanh Hạnh Nhân - Bánh Xanh    Cái   150gr  62,000
58   XTX  Trà Xanh Hạt Hawai    Cái   150gr  62,000
59   XHD  Hạt Dẻ Hạt Dưa - Bánh Xanh    Cái   150gr  62,000
     BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 - BÁNH DẺO (250gr)
 60  811  Bánh Dẻo jambon Lạp Xưởng (0 Trứng)(mới)    Cái  250gr  67,000
61   80  Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa (0 trứng)    Cái  250gr  57,000
62   89  Bánh dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng)    Cái  250gr  57,000
63   88  Bánh dẻo cốm dừa hạt dẻ (0 trứng) (mới)    Cái  250gr  60,000
64   86  Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa 0 trứng    Cái  250gr  57,000
65   85  Bánh dẻo hạt sen hạt dưa 0 trứng    Cái  250gr  60,000
66   87  Bánh dẻo hạt sen trà xanh ( 1 trứng)    cái  250gr  72,000
67   84  Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa (1 Trứng)    Cái  250gr  67,000
68   83  Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa (1 Trứng)    Cái  250gr  67,000
69   82  Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 Trứng)    Cái  250gr  70,000
70   81  Bánh Dẻo jambon Lạp Xưởng (1 Trứng)    Cái  250gr  74,000
 BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 - BÁNH DẺO (180gr)
72   92  Bánh dẻo hạt sen (1 Trứng)    Cái 180gr   50,000
73  93  Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 Trứng)     Cái 180gr   48,000
74   95   Bánh Dẻo Hạt Sen (0 Trứng)     Cái 180gr    44,000
75   96  Bánh Dẻo Đậu Xanh (0 Trứng)     Cái 180gr    44,000
76   99  Dẻo sầu riêng (0 trứng)    Cái 180gr    44,000
77  90  Bánh dẻo sữa dừa (0 trứng)     Cái 180gr    44,000
 78  98  Bánh dẻo thập cẩm (0 trứng)    Cái 180gr    53,000
79   921  Bánh dẻo hạt sen (1 trứng 150gr) (mới)    Cái 180gr    43,000
 80  961 Dẻo đậu xanh (0 trứng 150gr) (mới)    Cái 180gr    38,000
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2017 - BÁNH THIẾU NHI
 81 CV2017  Cá Vàng nhân Chocolate sữa    Cái  120gr  40,000
 82 HV  Heo Vàng nhân Phô Mai    Cái  120gr  40,000 

Liên hệ

  • Địa chỉ: Số 17, Ngõ 135, Phố Hàm Tử Quan, P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Liên hệ trước khi đến)
  • Hotline: 0985 023 991 - 0962 515 223
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Scroll to top